Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/911
Title: Взаємозалежність скелетотопії сфінктерного апарату позапечінкових жовчних проток та соматотипу в новонароджених
Authors: Ахтемійчук, Юрій Танасович
Коваль, Ю.І.
Цигикало, Олександр Віталійович
Keywords: позапечінкові жовчні протоки
сфінктерний апарат
новонароджені
людина
внепеченочные желчные протоки
сфинктерный аппарат
новорожденные
человек
extrahepatic bile ducts
sphincter complex
newborn
human
Issue Date: 2009
Publisher: Клінічна анатомія та оперативна хірургія
Abstract: Досліджено 25 нефіксованих трупів новонароджених людини комплексом методів морфологічного дослідження. У новонароджених чоловічої статі спостерігається більший діапазон індивідуальної мінливості скелетотопії сфінктерних ланок позапечінкових жовчних проток (ПЖП), ніж у новонароджених жіночої статі. Часова динаміка змін скелетотопії ПЖП корелює з соматотипом. У новонароджених з найбільшим К1 та тім'яно-п'ятковою довжиною просторові перетворення топографії великого сосочка дванадцятипалої кишки відбуваються прискореними темпами, тому ці морфологічні параметри варто враховувати під час перинатальної діагностики варіантів будови та природжених вад біліарної системи.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/911
Appears in Collections:Статті. Кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.