Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8932
Title: Вплив ербісолу на стан антиоксидного захисту організму за умов експериментального остеоартрозу
Authors: Борейко, Лілія Дмитрівна
Мещишен, Іван Федорович
Ніколаєнко, О.М.
Keywords: експериментальний остеоартроз
ербісол
відновлений глутатіон
антиоксидні ферменти
церулоплазмін
окислювальна модифікація білків
экспериментальный остеоартроз
эрбисол
восстановленный глутатион
антиоксидные ферменты
церулоплазмин
окислительная модификация белков
experimental osteoarthrosis
erbisol
reduced glutathione
antioxidant enzymes
ceruloplasmine
oxidative protein modification
Issue Date: 2001
Publisher: Медична хімія
Abstract: За умов експериментального остеоартрозу (ЕОА) вивчено вплив ербісолу на стан антиоксидного захисту організму щурів. Дванадцятиденне введення тваринам ербісолу (0,04 мл/кг) на фоні ЕОА викликало повне відновлення в печінці показників антиоксидного захисту (відновленого глутатіону, активності глутатіонпероксидази, глутатіон-S-трансферази, каталази), нормалізацію рівнів окислювальної модифікації білків та церулоплазміну в крові.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8932
Appears in Collections:Статті. Кафедра дитячої хірургії та отоларингології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sc249.pdf218.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.