Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8914
Title: Характеристика змін коагуляційного потенціалу, фібринолітичної активності плазми крові та тканин внутрішніх органів в осліплених щурів
Authors: Анохіна, Світлана Іванівна
Keywords: енуклеація
гемостаз
плазмовий фібриноліз
фібринолітична активність тканин
энуклеация
гемостаз
плазменный фибринолиз
фибринолитическая активность тканей
enucleation
haemostasis
plasma fibrinolysis
fibrinolytic activity of tissues
Issue Date: 2002
Publisher: Буковинський медичний вісник
Abstract: В експериментах на нелінійних самцях білих щурів, яким видалено очні яблука, встановлено гіпокоагуляційні зсуви у системі гемостазу, що поєднувались із гіперкоагуляційними змінами структурних характеристик кров'яного згустку. Сумарна фібринолітична активність зростала в печінці, серці, селезінці, нирках та в плазмі крові: у печінці та селезінці - за рахунок збільшення неензиматичного лізису фібрину, у плазмі крові, серці та нирках - внаслідок інтенсифікації як ферментативного, так і неферментативного фібринолізу. У легенях спостерігалося пригнічення сумарного фібринолізу, що зумовлено зменшенням ферментативної і неферментативної фібринолітичної активності.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8914
Appears in Collections:Статті. Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sc229.pdf249.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.