Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/876
Title: Патофізіологічний аналіз впливу озонотерапії на статевозрілих та старих щурів за умов розвитку калового перитоніту при цукровому діабеті
Authors: Роговий, Юрій Євгенович
Каратєєва, Світлана Юріївна
Польовий, Віктор Павлович
Keywords: озонотерапія
каловий перитоніт
цукровий діабет
старіння
патофізіологічний аналіз
озонотерапия
каловый перитонит
сахарный диабет
старение
патофизиологический анализ
ozonotherapy
fecal peritonitis
diabetes mellitus
aging
pathophysiological analysis
Issue Date: 2009
Publisher: Клінічна та експерементальна патологія
Abstract: Встановлено, що застосування озонотерапії за умов калового перитоніту при цукровому діабеті у статевозрілих щурів виявляє істотні протекторні властивості зі зниженням сумарної, неферментативної фібринолітичної активності та лізису азоальбуміну і активності протеїназ у плазмі крові та підшлунковій залозі. Застосування озонотерапії за таких умов в старих щурів не виявляє протекторних властивостей на підшлункову залозу та протеоліз плазми крові, водночас посилює прояви інтоксикації, що зумовлює необхідність стриманого використання даного методу лікування у старих щурів.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/876
Appears in Collections:Статті. Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

Files in This Item:
File SizeFormat 
Rohovyi_Patofiziolohichnyi.pdf508.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.