Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8511
Title: Внутрішньокафедральний контроль якості викладання навчальних дисциплін
Authors: Навчук, Ігор Васильович
Грицюк, Мар'яна Іванівна
Ревенко, Жанетта Анатоліївна
Issue Date: 15-May-2014
Publisher: "Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України", присвяченої 160-річчю з дня народження І.Я. Горбачевського (з дистанційним під'єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв'язку) : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 15-16 травня 2014 р.) : у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. - Тернопіль : ТДМУ, 2014. - Ч. 1. - 468 с.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8511
Appears in Collections:Тези. Кафедра соціальної медицини та ООЗItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.