Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/842
Title: Вміст церулоплазміну та продуктів окисної модифікації білків при гострій нирковій недостатності за різних умов освітлення
Authors: Шинкарюк, Василь Георгійович
Keywords: нирки
пероксидне окиснення білків
фотоперіоди
почки
пероксидное окисление белков
фотопериод
kidneys
protein peroxidation
photoperiods
Issue Date: 2009
Publisher: Буковинський медичний вісник
Abstract: В експерименті на білих нелінійних щурах досліджена роль процесів пероксидного окиснення білків та вмісту антиоксиданту церулоплазміну в тканині нирок за умов гліцеролової гострої ниркової недостатності. Доведено, що із розвитком гострої ниркової недостатності має місце підвищення активності процесів окисної модифікації білків у нирках на фоні зниження активності ферментів антиоксидантного захисту, що є одним із основних патогенетичних механізмів прогресування та ускладнення гострої ниркової недостатності. При цьому показані відмінності в розвитку окисного стресу за різної довжини фотоперіоду.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/842
Appears in Collections:Статті. Кафедра фармакології

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.