Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8132
Title: Застосування тіосульфату натрію в лікуванні експериментального гострого гнійного перитоніту
Authors: Польовий, Віктор Павлович
Мещишен, Іван Федорович
Присяжнюк, Петро Васильович
Keywords: розлитий експериментальний перитоніт
тіосульфат натрію
антиоксидні ферменти
перекисне окиснення ліпідів
окиснювальна модифікація білків
разлитый экспериментальный перитонит
тиосульфат натрия
антиоксидные ферменты
перекисное окисление липидов
окислительная модификация белков
generalized experimental peritonitis
sodium thiosulfate
antioxidative enzymes
lipid peroxidation
oxidative modification of proteins
Issue Date: 2002
Publisher: Медична хімія
Abstract: При експериментальному розлитому перитоніті має місце активація процесів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та окиснювальної модифікації білків (ОМБ) крові. Ступінь ОМБ плазми крові є досить чутливим і раннім маркером ендогенної інтоксикації. Розвиток розлитого перитоніту на ранніх стадіях (6 год) викликає в крові та печінці індукцію антиоксидних ферментів (церулоплазміну, каталази, глутатіонпероксидази) з наступним (після 24 год) зниженням їх активності. Застосування в лікуванні собак з експериментальним перитонітом тіосульфату натрію призводило до зниження активності перекисного окиснення ліпідів, ступеня окиснювальної модифікації білків і підвищення активності ферментів антиоксидного захисту (АОЗ) крові.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8132
Appears in Collections:Статті. Кафедра медичної та фармацевтичної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sc60.pdf290.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.