Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7670
Title: Антиоксидантні ефекти даларгіну за умов гіпербароксії у щурів з гострим експериментальним перитонітом
Authors: Ковтун, Анатолій Іванович
Коновчук, Віктор Миколайович
Мещишен, Іван Федорович
Акентьєв, Сергій Олександрович
Карпо, Петро Миколайович
Лопатін, В.М.
Keywords: гіпербароксія
даларгін
експериментальний перитоніт
глутатіонова система
гипербарооксия
даларгин
экспериментальный перитонит
глютатионовая система
hyperbaric oxygenation
dalargin
experimental peritonitis
glutathione system
Issue Date: 2002
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Вивчено стан глутатіонової системи печінки білих щурів з гострим експериментальним перитонітом за умов поєднаного застосування даларгіну (500 мкг/кг добу) та гіпербароксії (60хв, 3 атм). Встановлено, що у щурів з гострим експериментальним перитонітом має місце пригнічення глутатіонової системи печінки: знижується рівень відновленого глутатіону та активність глутатіонредуктази, глутатіонпероксидази та глутатіонтрансферази. Застосування даларгіну самостійно та за умов гіпербароксії призводить до активації глутатіонової системи печінки щурів.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7670
Appears in Collections:Статті. Кафедра анестезіології та реаніматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sc753.pdf286.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.