Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/759
Title: Діагностична цінність конденсату видихуваного повітря у верифікації пневмонії при нападах бронхіальної астми в дітей
Authors: Воротняк, Тетяна Михайлівна
Безруков, Леонід Олексійович
Колоскова, Олена Костянтинівна
Гончарук, Р.І.
Keywords: діти
бронхіальна астма
конденсат видихуваного повітря
азоальбумін
каталаза
дети
бронхиальная астма
конденсат выдыхаемого воздуха
азоальбумин
каталаза
children
bronchial asthma
condensate of exhaled air
azoalbumin
katalase
Issue Date: 2009
Publisher: Галицький лікарський вісник
Abstract: У хворих із нападами бронхіальної астми, порівняно з пацієнтами із верифікованою пневмонією на тлі загострення астми, вивчали біохімічні маркери конденсату видихуваного повітря для визначення їх дії поетичної цінності у виявленні пневмонії на фоні загострення бронхіальної астми. Показано зростання вмісту метаболітів оксиду азоту при нападах бронхіальної астми, а також простеолітичної активності при пневмонії. Найбільш специфічним маркером виявилася і прстеолітична акгивність за лізисом азоальбуміну (відношення правдоподібності 9,7, відношення шансів 19,3, показник абсолютного ризику 0,55, підвищення посттестової вірогідності на 41,0%).
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/759
Appears in Collections:Статті. Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.