Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/755
Title: Ефективність препарату "Нуклеїнат" у контролюючій терапії бронхіальної астми у дітей шкільного віку (двічі сліпе плацебо-контрольоване дослідження)
Authors: Безруков, Леонід Олексійович
Колоскова, Олена Костянтинівна
Марусик, Уляна Іванівна
Keywords: діти
бронхіальна астма
гінечутливість
Нуклеїнат
дети
бронхиальная астма
гиперчувствительность
Нуклеинат
children
a bronchial asthma
bronchial hypersen-sitivity
Nucleinat
Issue Date: 2009
Publisher: Галицький лікарський вісник
Abstract: У 89 дітей шкільного віку двічі сліпим плацебоконтрольованим методом досліджено вплив "Нуклеїнату" у комплексній терапії бронхіальної астми на її клінічну ефективність, зокрема, гіперсприйнятливість дихальних шляхів. Показано, що "Нуклеїнат" значно підвищував контрольованість бронхіальної астми у школярів. Завдяки застосуванню "Нуклсїнату" в комплексі протизапальної терапії достовірно знижувалися чутливість хворих до фізичного навантаження та необхідність у вельми частому вживанні в2-агоністів короткої дії, а також відзначалося вірогідне зниження гіперчутливості дихальних шляхів.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/755
Appears in Collections:Статті. Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.