Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/716
Title: Вміст продуктів вільнорадикального окиснення ліпідів і білків й активність антиоксидантної системи у нирках щурів за умов зміненого фотоперіоду та дії мелатоніну і настоянки ехінацеї пурпурової
Authors: Мацьопа, Інна Володимирівна
Григор'єва, Надія Пилипівна
Keywords: мелатонін
настій ехінацеї пурпурової
вільно радикальне окиснення ліпідів і білків
відновлений глютатіон
каталаза
глютатіонпероксидаза
нирки
мелатонин
настойка эхинацеи пурпурной
свободнорадикальное окисление липидов и белков
восстановленный глутатион
каталаза
глутатионпероксидаза
почки
melatonin
Echinacea Purpurea tincture
kidney
free radical oxidation of lipids and proteins
redused gluthatione
katalase
gluthatione peroxidase
Issue Date: 2009
Publisher: Вісник проблем біології і медицини
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/716
Appears in Collections:Статті. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.