Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6966
Title: Вплив гострого та хронічного іммобілізаційного стресу на реакцію біоамінвмісних структур тимуса контрольних та пренатально стресованих самців щурів
Authors: Ткачук, Олексій Володимирович
Мислицький, Валентин Францович
Keywords: моноаміни
тимус
іммобілізаційний стрес
пренатальний стрес
моноамины
тимус
иммобилизационный стресс
пренатальный стресс
thymus
monoamines
immobilization stress
prenatal stress
Issue Date: 2004
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Досліджено вплив гострого та хронічного іммобілізаційного стресу на реакцію біоамінвмісних структур тимуса контрольних та пренатально стресованих самців щурів. Встановлено, що конститутивні показники інтенсивності флуоресценції моноамінів у всіх зонах тимуса контрольних та дослідних тварин не відрізняються. Після гострої одногодинної іммобілізації рівень моноамінів зростає в мозковій, премедулярній та субкапсулярній зонах тимуса як контрольних, так і пренатально стресованих тварин, однак у субкапсулярній зоні останніх реакція моноамінів значно слабша, ніж у контрольних. Хронічний іммобілізаційний стрес знижує інтенсивність флуоресценції моноамінів у всіх зонах тимуса контрольних та дослідних тварин, за винятком внутрішньої зони кіркової речовини в останніх.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6966
Appears in Collections:Статті. Кафедра анестезіології та реаніматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sc405.pdf319.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.