Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6576
Title: Вплив екстракту родіоли рідкого на стан оксидантно-антиоксидантної системи печінки щурів за умов гастропатії, викликаної нестероїдними протизапальними препаратами
Authors: Мещишен, Іван Федорович
Давидова, Наталія Валентинівна
Keywords: нестероїдні протизапальні препарати
екстракт родіоли рідкий
вільнорадикальне окиснення
антиоксидантна система
нестероидные противовоспалительные препараты
экстракт родиолы жидкий
свободнорадикальное окисление
антиоксидантная система
non-steroidal anti-inflammatory drugs
Rhodiola rosea extract
free-radical oxidation
antioxidant system
Issue Date: 2008
Publisher: Буковинський медичний вісник
Abstract: Вивчали вплив екстракту родіоли рідкого (ЕРР) на показники оксидатно-антиоксидантної системи печінки щурів за умов гастропатії, викликаної НПЗП. Зазначена експериментальна патологія супроводжувалася посиленням вільнорадикального окиснення ліпідів і білків, зниженням вмісту відновленого глутатіону, зростанням активності глутатіон-8-трансферази в печінці щурів. Пероральне уведення екстракту родіоли на фоні НПЗП-гастропатії впродовж 10 діб сприяла швидкій нормалізації досліджуваних показників.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6576
Appears in Collections:Статті. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ID102.pdf225.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.