Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/579
Title: Досконале знання мови фаху - запорука вільного самовираження у професії
Authors: Шутак, Лариса Борисівна
Собко, І.О.
Keywords: державна мова
кар’єрне зростання
фахове спілкування (мовлення)
государственный язык
карьерный рост
профессиональное общение (речь)
state language
career advancement
professional communication (speech)
Issue Date: 2010
Publisher: Буковинський медичний вісник
Abstract: Сучасне життя ставить перед вищою школою першочергове завдання – готувати фахівців нової генерації, висококваліфікованих професіоналів, мовно компетентних, духовно багатих, високоінтелектуальних. Вирішення таких завдань не можливе без досконалого володіння державною мовою насамперед у сфері професійної діяльності. Оскільки в Україні медицина – одна з найпоширеніших професій, то вивчення фахового мовлення медиків – одна з актуальних проблем сучасного мовознавства. Стаття є фрагментом наукової теми „Вивчення цінностей у системі науки та культури”, виконуваної кафедрою суспільних наук та українознавства Буковинського держаного медичного університету.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/579
Appears in Collections:Статті. Кафедра суспільних наук та українознавства

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.