Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/577
Title: Зміни функції ендотелію під впливом комбінованого лікування у хворих на артеріальну гіпертензію
Authors: Сидорчук, Лариса Петрівна
Кушнір, Оксана Василівна
Амосова, К.М.
Keywords: артеріальна гіпертензія
фармакогенетичне лікування
функція ендотелію
артериальная гипертензия
фармакогенетическое лечение
функция эндотелия
arterial hypertension
pharmacogenetic treatment
endothelial function
Issue Date: 2010
Publisher: Буковинський медичний вісник
Abstract: Проаналізовано вплив фармакогенетично детермінованого лікування хворих на есенційну артеріальну гіпертензію на ендотелій залежну вазодилатацію плечової артерії (ЕЗВДПА) і товщину "інтима-медіа" (ТІМ) залежно від поліморфізму п’яти генів: ангіотензин-перетворювального ферменту (АСЕ, I/D), рецептора ангіотензину ІІ 1-го типу (AGTR1, А1166С), ендотеліальної NO-синтази (eNOS, T894G), рецептора-g2 активатора проліфератора пероксисом (PPAR-g2, Pro12Ala), β1-адренорецептора (ADRβ1, Arg389Gly). Встановлено, що фармакогенетично детерміноване комбіноване лікування впродовж 9-12 місяців сприяє нормалізації ТІМ (<0,9 мм) та ЕЗВДПА (>10,0 %) у 15,9 % і 29,3 % пацієнтів відповідно.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/577
Appears in Collections:Статті. Кафедра гігієни та екології

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.