Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5769
Title: Вплив ендотоксинів грамнегативної і грампозитивної мікрофлори на інтенсивність фібринолізу у склоподібному тілі ока кроликів з проникним пораненням склери
Authors: Івасюк, Л.В.
Пенішкевич, Ярослав Іванович
Keywords: око
травма
фібриноліз
ендотоксин
S.typhimurium
глюкозоамінілмурамілдіпептид
глаз
травма
фибринолиз
эндотоксин
S.typhimurium
глюкозоаминилмурамилдипептид
eye
injury
fibrinolysis
endotoxin
S.typhimurium
GAMDP
Issue Date: 2008
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Встановлено, що в склоподібному тілі кроликів з проникною травмою склери порушується структура тканинного фібринолізу: неферментативна фібринолітича активність втричі перевищує контрольні показники, тоді як інтенсивність ферментативного фібринолізу, навпаки, знижується майже на 40%. Через 24 год. після введення в склоподібне тіпо кроликів з проникною травмою склери ендотоксину Salmonella typhimurium вірогідних змін інтенсивності та структури тканинного фібринолізу в corpus vilrium не відбувається. Інтравітреальне введення глюкозоамінілмурамілдипептиду призводить до зменшення неферментативної фібринолітичної активності на 55% відносно контролю і на 44% - відносно показників у кроликів, яким вводили ендотоксин Salmonella typhimurium. Інтенсивність ферментативного фібринолізу в тварин з проникною травмою склери, яким вводили глюкозоамінілмурамілдіпептид, на 76% більша, ніж у кроликів, яким у склоподібне тіло вводили ендотоксин Salmonella typhimurium.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5769
Appears in Collections:Статті. Кафедра офтальмології ім. Б.Л. Радзіховського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sc33.pdf482.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.