Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5753
Title: Автохтонна облігатна, факультативна анаеробна та аеробна мікробіота порожнини дистального відділу тонкої кишки спленектомованих білих щурів
Authors: Сидорчук, Леонід Ігорович
Keywords: нормальна мікробіота
тонка кишка
спленектомовані тварини
нормальная микрофлора
тонкая кишка
спленэктомированные животные
normal microflora
small bowel
splenectomized animals
Issue Date: 2011
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: В експериментальних умовах на білих щурах після спленектомії (імунодефіцитний стан) показано зниження популяційного рівня автохтонних облігатних анаеробних бактерій роду Bifidobacterium, Bacteroides, Lactobacillus за одночасної елімінації бактерій роду Peptostreptococcus та Enterococcus. Закономірним серед тварин виявилися зростання популяційного рівня стафілококів і контамінація порожнини дистального відділу тонкої кишки патогенними й умовно-патогенними ентеробактеріями, пептококом та клостридіями, які досягають мінімального популяційного рівня.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5753
Appears in Collections:Статті. Кафедра мікробіології та вірусології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sc15.pdf431.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.