Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5737
Title: Роль простагландину Е2 у виділенні осмотично концентрованої сечі за умов навантаження 3% розчином натрію хлориду при сулемовій нефропатії
Authors: Слободян, Ксенія Валеріївна
Роговий, Юрій Євгенович
Keywords: нирки
сулемова нефропатія
водний діурез
навантаження 3 % розчином натрію хлориду
простагландин Е2
почки
сулемовая нефропатия
водный диурез
нагрузка 3 % раствором хлорида натрия
kidneys
mercuric chloride nephropathy
water diuresis
loading by sodium chloride solution
prostaglandin E2
Issue Date: 2010
Publisher: Вісник наукових досліджень
Abstract: У дослідах на 40 білих нелінійних статевозрілих щурах-самцях із сулемовою нефропатією за допомогою багатофакторного регресійного аналізу виявлено достовірні взаємозв'язки (р<0,05) між вмістом простагландину Е2 у мозковій речовині, сосочку нирок І концентрацію осмотично активних речовин у сечі з наявністю дисгармонічних діаграм як при навантаженні розчином хлориду натрію, так І за умов водного діурезу, що зумовлене якісно зміненою мобілізацією компенсаційних можливостей простагландину Е2 у вказаних ділянках нирок на виділення іонів натрію за умов пошкодження проксимального відділу нефрону.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5737
Appears in Collections:Статті. Кафедра патологічної фізіологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.