Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5667
Title: Роль простагландину Е2 у виділенні осмотично концентрованої сечі за умов навантаження 3% розчином натрію хлориду інтактних статевозрілих щурів
Authors: Слободян, Ксенія Валеріївна
Keywords: статевозрілі щури
нирки
водний діурез
навантаження 3 % розчином натрію хлориду
простагландин Е2
почки
водный диурез
нагрузка 3 % раствором натрия хлорида
половозрелые крысы
простагландин Е2
kidneys
water diuresis
loading with 3 % sodium chloride solution
sexually mature rats
prostaglandin E2
Issue Date: 2008
Publisher: Буковинський медичний вісник
Abstract: У дослідах на 40 білих нелінійних статевозрілих щурах-самцях виявлені за допомогою багатофакторного регресійного аналізу вірогідні взаємозв’язки (p<0,05) між вмістом простагландину Е2 у мозковій речовині та сосочка нирок і концентрацією осмотично активних речовин у сечі за умов навантаження 3 % розчином натрію хлориду з наявністю широкої основи діаграми. Останнє зумовлене максимальною мобілізацією адаптивних можливостей простагландину Е2 у вказаних ділянках нирок на виділення іонів натрію, як осмотично активної речовини (1263±24Д мосм/кг) при навантаженні іонами натрію щодо режиму водного діурезу (82,2±3,79 мосм/кг), за якого має місце вузька основа вказаної діаграми.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5667
Appears in Collections:Статті. Кафедра патологічної фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Слободян К.В. РОЛЬ ПРОСТАГЛАНДИНУ Е2.pdf379.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.