Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5666
Title: Оцінка стану функції нирок у статевозрілих та статевонезрілих щурів із сулемовою нефропатією при навантаженні 3% розчином хлориду натрію за умов блокади ниркових простагландинів індометацином
Authors: Слободян, Ксенія Валеріївна
Роговий, Юрій Євгенович
Issue Date: 2012
Publisher: Здобутки клінічної і експериментальної медицини
Abstract: У дослідах на 40 білих нелінійних щурах-самцях встановлено, що навантаження 3% розчином хлориду натрію при сулемовій нефропатії не викликає розвиток поліуричної форми гострої ниркової недостатності за умов блокади ниркових простагландинів індометацином, що зумовлене виключенням істотних компенсаційних можливостей проста¬гландину Е2 як вазодилятатора приносної артеріоли нирок та чинника з натрійуретичним механізмом дії у статевозрілих щурів. Водночас, у статевонезрілих тварин за умов досліду має місце не таке істотне зниження діурезу та клубочкової фільтрації, що вказуе на менш суттеве значения простагландину Е2 у реалізації протекторних властивостей гіпернатрієвого раціону в статевонезрілих тварин. Збереження високих значень показників синдрому втрати іонів натрію у статевозрілих щурів вказує на той факт, що в реалізації даного синдрому приймають участь ймовірно інші чинники з натрійуретичним механізмом дії, такі як a-передсердний натріуретичний пептид, вазоінтестинальний пептид та інші. Водночас, у статевонезрілих щурів, компенсаційні можливості щодо розвитку синдрому втрати іонів натрію за умов досліду розвинуті недостатньо, що супроводжується зменшенням екскреції іонів натрію з сечею та розвитком гіпернатріємії. Порівняльна оцінка показників функції нирок у статевозрілих та статевонезрілих щурів із сулемовою нефропатією при навантаженні 3% розчином хлориду натрію в об'ємі 5% від маси тіла за умов блокади продукції ниркових простагладинів індометацином виявила більш високі показники діурезу, відносного діурезу, клубочкової фільтрації, відносної реабсорбції води, концентрації іонів натрію в плазмі крові, фільтраційної та реабсорбційної фракцій іонів натрію, відносної реабсорбції іонів натрію, концентраційного індексу іонів натрію, екскреції креатиніну в статевонезрілих щурів. Водночас у статевонезрілих тварин за умов досліду були більш низькими показники концентрації іонів натрію в сечі, екскреції іонів натрію, концентрації в сечі та екскреції іонів калію, концентрації креатиніну в сечі та в плазмі крові, концентраційного індексу іонів натрію, співвідношення концентрацій іонів натрію до калію сечі, кліренсу іонів натрію, екскреції білка стандартизовано! за швидкістю клубочкового фільтрата, співвідношення екскрецій іонів натрію до креатиніну сечі. Порівняльна оцінка клубочково-канальцевого балансу в статевозрілих та статевонезрілих щурів із сулемовою нефропатією при навантаженні 3% розчином хлориду натрію в об'ємі 5% від маси тіла за умов блокади продукції ниркових простагладинів індометацином виявила більш істотні розлади в статевозрілих щурів зі збереженням позитивного кореляційного зв'язку клубочкової фільтрації з абсолютною реабсорбцією іонів. Збільшені показники відносної реабсорбції води у статевонезрілих щурів по відношенню до статевозрілих тварин зумовлений недостатнім рівнем зрілості натрійуретичних механізмів у тварин молодшої вікової групи.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5666
Appears in Collections:Статті. Кафедра патологічної фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Слободян К.В. Оцінка стану функції нирок.pdf114.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.