Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5617
Title: Динаміка показників інтенсивності апоптозу у хворих на діабетичну енцефалопатію на тлі застосування цитиколіну
Authors: Пашковська, Наталія Вікторівна
Keywords: цукровий діабет
енцефалопатія
апоптоз
цитиколін
сахарный диабет
энцефалопатия
апоптоз
цитиколин
diabetes mellitus
encephalopathy
apoptosis
citicoline
Issue Date: 2009
Publisher: Украiнський неврологiчний журнал. - 2009. - №2. - С.43- 48.
Abstract: Мета - з'ясування особливостей динаміки показників інтенсивності апоптозу у хворих на діабетичну енцефалопатію при застосуванні у комплексному лікуванні цитиколіну. Матеріали і методи. Обстежено 73 пацієнти з діабетичною енцефалопатією: у 31 захворювання перебігало на тлі цукрового діабету 1 типу та у 42 - 2 типу. Хворі 1 групи (23 особи) отримували базисне лікування, другої (34 хворих) - додатково церебропротекторний препарат Цераксон (цитиколін). Результати. В обстежених хворих відзначено зростання рівня сироваткового фактора некрозу пухлин α, збільшення експресії Fas-ліганда родини рецепторів фактора некрозу пухлин та гранзиму В на тлі зменшення вмісту розчинного антиапоптичного фактора sbal-2 та зростання кількості десквамованих ендотеліоцитів у крові з вірогідно більшим ступенем змін за цукрового діабету 2 типу. Застосування цитиколіну сприяло зменшенню вмісту індукторів та зростанню експресії інгібітора апоптозу із зниженням показників ендотеліоцитемії. Висновки. Цитиколін виявив високу ефективність у лікуванні хворих на діабетичну енцефалопатію як препарат, що має цитопротекторну дію, яка реалізується шляхом гальмування індукції апоптозу.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5617
Appears in Collections:Статті. Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття1.pdf3.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.