Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/546
Title: Участь антигенпрезентуючих клітин в реакції тимуса на ішемію-реперфузію головного мозку в щурів зі стрептозоциніндукованим цукровим діабетом
Authors: Ткачук, Олексій Володимирович
Keywords: стрептозотоциніндукований діабет
ішемія-реперфузія головного мозку
тимус
антигенпрезентуючі клітини
стрептозотоцининдуцированный диабет
ишемия-реперфузия головного мозга
тимус
антигенпрезентующие клетки
streptozotocin-induced diabetes mellitus
brain ischemia-reperfusion
thymus
antigen-presenting cells
Issue Date: 2010
Publisher: Здобутки клінічної і експерементальної медицини
Abstract: Досліджено реакцію антигенпрезентуючих клітин тимуса на ішемічно-реперфузійне пошкодження головного мозку в щурів-самців із цукровим діабетом. Встановлено, що на 12 добу після ішемії-реперфузії головного мозку у тварин контрольної групи зменшуються щільність МНС-ІІ*-макрофагів, МНС-ІІ*-В-лімфоцитів та МНС-ІІ*-дендритних клітин, а у тварин із цукровим діабетом зростає щільність МНС-ІІ-В-лімфоцитів. Цукровий діабет та ішемія-реперфузія головного мозку в контрольних щурів і тварин із діабетом підвищують щільність МНС-ІІ-рецепторів макрофагів, В-лімфоцитів та дендритних клітин у тимусі.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/546
Appears in Collections:Статті. Кафедра анестезіології та реаніматології

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.