Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/521
Title: Стан згортання системи крові щурів з гнійними процесами на фоні цукрового діабету при застосуванні озонотерапії
Authors: Польовий, Віктор Павлович
Каратєєва, Світлана Юріївна
Keywords: цукровий діабет
гнійно-запальні ускладнення
фібриноліз
озонотерапія
cахарный диабет
гнойно-воспалительные осложнения
фибринолиз
озонотерапия
diabetes mellitus
purulent-inflammatory complications
fibrinolysis
ozonotherapy
Issue Date: 2010
Publisher: Здобутки клінічної і експерементальної медицини
Abstract: Експериментальні дослідження на 58 щурах з гнійно-запальними процесами на фоні цукрового діабету показали складні зміни гемостазу: хронометрична гіпокоагуляція за внутрішнім шляхом згортання крові поєднується з хронометричною гіперкоагуляцією за зовнішнім механізмом тромбіногенезу та пригніченням фібриногенезу на тлі гіпофібриногенемії.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/521
Appears in Collections:Статті. Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.