Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/51
Title: Закономірності морфогенезу дванадцятипалої кишки та підшлункової залози у перинатальному періоді
Authors: Слободян, Олександр Миколайович
Keywords: дванадцятипала кишка
підшлункова залоза
анатомія
перинатальний період
людина
Issue Date: 12-Mar-2009
Publisher: Буковинський державний медичний університет
Abstract: Слободян О.М. Закономірності морфогенезу дванадцятипалої кишки та підшлункової залози у перинатальному періоді. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. – Харківський національний медичний університет МОЗ України. – Харків, 2009. Дисертаційна робота присвячена визначенню закономірностей хронологічної послідовності становлення будови і топографії панкреатодуоденального органокомплексу та його складових у перинатальному періоді онтогенезу. З’ясовано особливості розвитку панкреатодуоденального органоком¬плексу у плодовому періоді онтогенезу, визначено залежність топографо-анатомічних взаємовідношень складових даного органокомплексу між собою і органами та структурами черевної порожнини, що створює умови для встановлення їх типової і варіантної анатомії. Виявлено два періоди прискореного розвитку (5-й і 8–10-й місяці) та період відносного сповільнення (6-й і 7-й місяці) панкреато¬дуоде¬нального органокомплексу. Встановлено гістоструктурну організацію дванадцятипалої кишки та підшлункової залози на етапах перинатального розвитку. Визначено форми великого сосочка дванадцятипалої кишки, анатомічна мінливість холедохопанкреатичного сполучення у плодів і новонароджених дітей. Вивчено типи і варіанти галуження артеріальних судин дванадцятипалої кишки та підшлункової залози. Досліджено кореляційні зв’язки морфометричних параметрів складових панкреатодуоденального органокомплексу у перинатальному періоді онтогенезу. Встановлено нормативні ехометричні параметри підшлункової залози новонароджених дітей з проведенням їх кореляційних зв’язків.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/51
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.