Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5038
Title: Особливості динаміки функціональної активності тромбоцитів, протизгортаючого потенціалу крові та вмісту в крові фібриногену в старих щурів після травми селезінки
Authors: Польовий, Віктор Павлович
Keywords: селезінка
поранення
кровотеча
тромбоцити
антитромбін
фібриноген
вік
селезенка
ранения
кровотечение
тромбоциты
антитромбин
фибриноген
возраст
spleen
injury
bleeding
thrombocytes
antithrombin
fibrinogen
age
Issue Date: 2005
Publisher: Науковий вісник Ужгородського університету, серія "Медицина"
Abstract: В експериментах на білих щурах показано, що у статевозрілих тварин у відповідь на поранення селезінки відбувається швидка активація тромбоцитарно-судинного гемостазу, причому агрегаційна здатність тромбоцитів залишається підвищеною впродовж усіх 60 хв. спостереження, тоді як їх адгезивні властивості нормалізуються вже на 45-у хв. досліду. У старих тварин спостерігається різке і тривале підвищення функціональної активності тромбоцитів - їх адгезивно-агрегаційна здатність навіть наприкінці експерименту виявляється значно більшою за контроль. У статевозрілих щурів протизгортаюча активність крові після поранення селезінки підвищується впродовж перших 45 хв. і нормалізується наприкінці одногодинного періоду спостереження. У старих тварин різке підвищення активності антитромбіну III триває перші 30 хв. і надалі змінюється суттєвим зниженням протизгортаючої здатності крові. Субстратний резерв фібриногенезу у статевозрілих щурів з пораненням селезінки помірно зменшується на 30-у і 45-у хв., але нормалізуються на 60-у хв. досліду, тоді як у старих тварин вміст фібриногену в плазмі крові знижується починаючи з 45-ої хв. і залишається значно нижчим за контроль наприкінці експерименту, що свідчить про швидке виснаження субстратних ресурсів коагуляційного гемостазу.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5038
Appears in Collections:Статті. Кафедра загальної хірургії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sofiya15.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.