Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/442
Title: Кореляційна залежність макро- та мікроелементного складу біологічних субстатів хворих на псоріаз від їх вмісту в грунті та водних джерелах різних фізико-географічних районів Чернівецької області
Authors: Височанська, Тетяна Петрівна
Денисенко, Ольга Іванівна
Keywords: псоріаз
макроелементи
мікроелементи
біосубстрати
грунт
вода
псориаз
макроелементы
микроелементы
биосубстраты
почва
вода
вода
psoriasis
macroelements
microelements
biosubstrates
soil
water
Issue Date: 2010
Publisher: Клінічна та експерементальна патологія
Abstract: Проведено аналіз вмісту окремих есенційних макро- й мікроелементів (кальцію, заліза, цинку, марганцю) і ксенобіотика свинцю у біологічних субстратах (крові, сечі, волоссі, нігтях) у 62 хворих на псоріаз та у грунті й воді в місцях їх проживання - населених пунктах різних фізико-географічних районів (рівнинних, передгірних, гірських) Чернівецької області (Північної Буковини). Встановлено пряму кореляційну залежність між вмістом досліджуваних елементів у грунті населених пунктів та їх вмістом у волоссі й нігтях хворих на псоріаз.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/442
Appears in Collections:Статті. Кафедра дерматовенерології

Files in This Item:
File SizeFormat 
Vysochanska_Koreliatsiina zalezhnist.pdf409.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.