Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4386
Title: Особливості морфогенезу і становлення будови яєчників у пренатальному періоді онтогенезу людини
Authors: Марчук, Володимир Федорович
Keywords: яєчник
зародок
передплід
плід
людина
анатомія
Issue Date: 2007
Publisher: Дніпропетровська державна медична академія
Abstract: 19 плoди людини. Вперше вивчено розвиток та становлення топографо- анатомічних взаємовідношень яєчників упродовж всього пренатального періоду онтогенезу людини. Встановлена виражена варіантність зовнішньої будови та положення яєчників у передплодів та у плодів, визначені періоди прискореного та сповільненого їх росту. Вперше визначено швидкість росту яєчників у пло- довому періоді, доведено відсутність морфо-функціональної взаємозалежності формування яєчників та кісток таза. Передплодовий період вирізняється процесом відмежування статевих за- лоз від мезонефросів, що призводить до формування воріт та брижі гонад, ди- намічністю топографо-анатомічних взаємовідношень статевих залоз із суміж- ними органами та структурами, а також тісним корелятивним зв’язком з розви- тком шлунково-кишкового тракту, печінки, підшлункової залози, надниркових залоз та метанефросів. У 4-6-місячних плодів яєчники розміщуються в черевній порожнині, як правило, вертикально. У 7-9-місячних плодів спостерігається переважно косе, зрідка горизонтальне положення яєчників. У 10-місячних плодів переважає го- ризонтальне положення яєчників. Упродовж плодового періоду визначаються тісні топографо-анатомічні взаємовідношення обох яєчників із петлями тонкої кишки, сигмоподібною ободовою кишкою, сечоводами, загальними клубовими судинами.За допомогою адекватних морфологічних методів досліджено 154 зародки, передплоди і
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4386
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ареф-Марчук_В.pdf485.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.