Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4379
Title: Анатомічні особливості гастродуоденального переходу в ранньому періоді онтогенезу людини
Authors: Заволович, Аліна Йосипівна
Keywords: воротарна частина шлунка
ампула дванадцятипалої кишки
анатомія
перинатальний період
Issue Date: 2008
Publisher: Вінницький Національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
Abstract: Анатомічне дослідження проведено на 78 препаратах трупів плодів методами макромікроскопії, морфометрії, рентгенографії, ін’єкції крово- носних судин. Ультразвукове дослідження 32 дітей першого року життя проведено в рамках планового обстеження за допомогою апарата "SonoLine G60S" з використанням високощільного лінійного датчика 7,5 МГц. Найбільш суттєві одержані результати полягають у визначенні типових анатомічних ознак гастродуоденального сегмента в перинатальному періоді, варіантної проекції воротаря шлунка стосовно передньої серединної лінії, морфологічної основи формування дуоденального закутка, гістоструктурної організації гастродуоденального сегмента, хронологічної послідовності його топографо-анатомічних взаємовідношень із суміжними органами і струк- турами живота та ультрасонографічних параметрів у новонароджених та грудних дітей. У дисертаційній роботі одержало подальший розвиток вчення про закономірності вікової анатомії перехідних ділянок порожнистих органів травної системи.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4379
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Autoreferat-друк.pdf332.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.