Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4278
Title: Кореляційні зв'язки в системах регуляції водно-сольового обміну і агрегатного стану крові в білих щурів: вплив ангіотензину ІІ
Authors: Швець, Валентин Іванович
Keywords: ангіотензин II
нирки
гемостаз
фібриноліз
інтеграція
ангиотензин ІІ
почки
гемостаз
фибринолиз
интеграция
angiotensin II
kidneys
hemostasis
fibrinolysis
integration
Issue Date: 2006
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Кореляційний аналіз свідчить, що взаємодія між системами регуляції агрегатного стану крові і водно-сольового обміну за дії екзогенного ангіотензину II реалізується на рівні внутрішнього шляху згортання крові, тромбоцитарної ланки первинного гемостазу, плазмового фібринолізу, інкреторної і судинно-клубочкової організації діяльності нирок за участю механізмів тубулогломерулярного зворотного зв'язку та інтраваскулярної гемокоагуляції.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4278
Appears in Collections:Статті. Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sc428.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.