Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4211
Title: Вплив озонотерапії на систему регуляції агрегатного стану крові в старих щурів з алоксановим цукровим діабетом та гнійно-септичними ускладненнями
Authors: Каратєєва, Світлана Юріївна
Keywords: цукровий діабет
гнійно-септичні ускладнення
гемостаз
фібриноліз
озонoтерапія
сахарный диабет
гнойно-септические осложнения
гемостаз
фибринолиз
озонотерапия
diabetes mellitus
septico-purulent complications
hemostasis
fibrinolysis
ozonotherapy
Issue Date: 2006
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Показано, що підшкірне введення калової суспензії старим щурам збільшує адгезивну здатність тромбоцитів і знижує інтенсивність Хагеманзалежного фібринолізу на тлі підвищення активності антиплазмінів. У старих щурів із цукровим діабетом і гнійно-септичними ускладненнями хронометрична гіпокоагуляція за внутрішнім шляхом згортання крові поєднується з хронометричною гіперкоагуляцією за зовнішнім механізмом тромбіногенезу та пригніченням фібриногенезу на тлі гіпофібриногенемії і внутрішньосудинного згортання крові, про що свідчить поява в крові досить великих концентрацій розчинних комплексів фібрин-мономеру, зниження активності антитромбіну ІІІ і фібрин-стабілізувального фактора та надмірна активація тромбоцитарної ланки первинного гемостазу. Озонотерапія в старих щурів із цукровим діабетом і гнійно-септичними ускладненнями збільшує інтенсивність тромбіногенезу за внутрішнім шляхом гемокоагуляції, активує механізми зовнішнього шляху згортання крові і підвищує інтенсивність фібриногенезу на тлі нормалізації вмісту в крові фібриногену. Відновлення нормальної активності антитромбіну III і ХІІІ фактора на тлі зменшення функціональної активності тромбоцитів свідчать про припинення процесів внутрішньосудинного згортання крові під впливом озонотерапії. Інтенсифікація Хагеманзалежного фібринолізу є адекватною реакцією на активацію механізмів внутрішнього шляху згортання крові, що супроводжується підвищенням потенційної активності плазміногену при відсутності надмірної активації антиплазмінів.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4211
Appears in Collections:Статті. Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sc420.pdf1.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.