Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/411
Title: Діагностичне значення методів дослідження для вивчення морфологічної перебудови під'язикової слинної залози людини
Authors: Бернік, Наталія Вікторівна
Олійник, Ігор Юрійович
Яковець, Кароліна Іванівна
Keywords: під’язикова слинна залоза
пренатальний онтогенез
методи діагностики
морфогенез
подъязычная слюнная железа
пренатальный онтогенез
методы диагностики
подъморфогенез
sublingual salivary gland
prenatal ontogenesis
diagnostics methods
morphogenesis
Issue Date: 2010
Publisher: Буковинський медичний вісник
Abstract: На основі повідомлень наукової літератури в огляді дано оцінку діагностичного значення методів дослідження для вивчення морфологічної перебудови під’язикової слинної залози людини. Необхідними вважаються розробка і формування єдиних нормативних характеристик під’язикової слинної залози для різних методів досліджень згідно з даними ембріологічних досліджень та їх нормальної анатомії. Увагу акцентовано на необхідності продовження детального вивчення ходу ембріогенезу з помісячною та потижневою його деталізацією.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/411
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.