Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/41
Title: Топографо-анатомічні особливості внутрішніх клубових артерій і їх практичне значення
Authors: Сорохан, Василь Денисович
Keywords: внутрішні клубові артерії
анатомія
перев’язка
морфологічні зміни
Issue Date: 15-May-2003
Publisher: Буковинська державна медична академія
Abstract: Сорохан В.Д. Топографо-анатомічні особливості внутрішніх клубових артерій і їх практичне значення. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. – Національний ме¬дичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України, Київ, 2003 р. Дослідження присвячене вивченню мінливості будови внутрішніх клубових артерій людини та ступеня морфологічних змін органів таза після їх перев’язки в експерименті. Завдяки застосуванню сучасних методів морфологічного дослідження вивчено індивідуальну анатомічну мінливість внут¬рішніх клубових артерій залежно від віку, статі та конституційного типу будови тіла людини, ва¬ріанти їх галужень, синтопію та форми стовбурів. Встановлені ультразвукові параметри клубових ар¬терій у дорослих людей, проведена порівняльна характеристика сонографічних та морфометричних параметрів. Доповнені та уточнені дані літератури щодо впливу перев’язки внутрішніх клубових артерій на ступінь гемодинамічних змін органів таза в експерименті. Отримані результати виявились теоретичною основою для розробки способу відновлювальної пластики артеріальних стовбурів. Експериментально обгрунтована безпечність однобічної перев’язки внутрішньої клубової артерії може бути врахована в хірургічній, гінекологічній та урологічній практиці.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/41
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.