Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/401
Title: Філософсько-медичні аспекти цінної парадигми духовності людини
Authors: Сидоренко, Микола Миколайович
Троянський, Володимир Андрійович
Keywords: цінність
оцінка
духовність
світогляд
парадигма
медицина
людинознавство
ценность
оценка
духовность
мировоззрение
парадигма
медицина
человекознание
value
evaluation
spirituality
world outlook
paradigm
medicine
human science
Issue Date: 2010
Publisher: Буковинський медичний вісник
Abstract: Багатозначність діагнозів духовного занедужання сучасної людини зумовлює необхідність дослідження детермінацій втрати визначеної ціннісно-смислової форми її власного буття, знецінення культурного визначення духовності, позбавлення орієнтовної фіксації.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/401
Appears in Collections:Статті. Кафедра суспільних наук та українознавства

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sydorenko_Filosofsko-medychni.pdf211.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.