Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/384
Title: Динаміка змін поведінкових реакцій у статевозрілих щурів при марганцевій інтоксикації залежно від швидкості ацетилювання
Authors: Петринич, Володимир Володимирович
Власик, Леонід Іванович
Keywords: тип ацетилювання
марганцю хлорид
поведінкові реакції
тип ацетилирования
марганца хлорид
поведенческие реакции
acetylation type
manganese chloride
behavioural reactions
Issue Date: 2010
Publisher: Буковинський медичний вісник
Abstract: У динаміці інтоксикації у тварин вивчали поведінкові реакції: горизонтальну та вертикальну рухову активність, норковий рефлекс, емоційну реактивність та інтегральну поведінкову активність. Встановлено, що уведення щурам марганцю хлориду супроводжується пригніченням показників поведінкових реакцій.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/384
Appears in Collections:Статті. Кафедра гігієни та екології

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.