Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3833
Title: Зміни функції ендотелію під впливом комбінованого лікування у хворих на артеріальну гіпертензію
Authors: Амосова, Катерина Миколаївна
Сидорчук, Лариса Петрівна
Кушнір, Оксана Василівна
Keywords: артеріальна гіпертензія
фармакогенетичне лікування
функція ендотелію.
Issue Date: 2010
Publisher: Буковинський медичний вісник, Том 14, № 4 (56), 2010
Abstract: Проаналізовано вплив фармакогенетично детермінованого лікування хворих на есенційну артері¬альну гіпертензію на ендотелій залежну вазодилатацію плечової артерії (ЕЗВДГТА) і товщину "інтима-медіа" (ТІМ) залежно від поліморфізму п'яти генів: ангіотензин-перетворювального ферменту (АСЕ, I/D), рецептора ангіотензину II 1-го типу (AGTR1, А1166С), ендо-теліальної NO-синтази (eNOS, T894G), peцeптopa-g2 активатора проліфератора пероксисом (PPAR-g2, Рго12Аlа), β1-адренорецептора (ADR β1, Arg389Gly). Встановлено, що фармакогенетично детерміноване комбіноване лікування впродовж 9-12 місяців сприяє нормалізації ТІМ (<0,9 мм) та ЕЗВДПА (>10,0 %) у 15,9 % і 29,3 % пацієнтів відповідно.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3833
Appears in Collections:Статті. Кафедра гігієни та екології

Files in This Item:
File SizeFormat 
Amosova_Zminy funktsii.pdf291.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.