Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3580
Title: Організація та удосконалення системи дистанційного навчання MOODLE у контексті болонського процесу при викладанняі дисципліни "Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці"
Authors: Візнюк, Ірина Дмитрівна
Keywords: безпека життєдіяльності
елекронний навчальний курс
Болонський процес
Issue Date: 2011
Publisher: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства",Київ, 2011
Abstract: Одним із головних питань організації навчання дисципліни «Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці» є глибоке оволодіння студентами навичками самостійної роботи. У навчальний процес Буковинського державного медичного університету впроваджено у формі електронного навчального курсу, як важливого компоненту позааудиторної роботи студентів, який має свої особливості і враховує специфіку предмету, контингент студентів та їх індивідуальні схильності
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3580
Appears in Collections:Статті. Кафедра гігієни та екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Візнюк.pdfОсновна стаття123.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.