Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3345
Title: Інтенсивність оксидативного стресу протеїназно-інгібіторного дисбалансу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супровідною рефлексною хворобою та ефективність їх корекції препаратом гінкго білоба
Authors: Дудка, Інна Володимирівна
Keywords: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба
хронічне обструктивне захворювання легень
пероксидне окиснення ліпідів
окиснювальна модифікація білків
фактори протиоксидантного захисту
протеоліз
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
хроническое обструктивное заболевание легких
пероксидное окисление липидов
окислительная модификация белков
факторы противооксидантной защиты
протеолиз
gastroesophageal reflux disease
chronic obstructive pulmonary disease
lipid peroxidation
oxidative protein modification
prooxidant defence factors
proteolysis
Issue Date: 2008
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: У статті викладені результати дослідження інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів, окиснювальної модифікації білків, факторів протиоксидантного захисту, протеолізу, стану факторів протеїназо-інгібіторної системи за умов поєднаного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) та хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) у динаміці лікування препаратом гінкго білоба. Встановлено, що індукований загостренням ХОЗЛ оксидативний стрес та дисбаланс протеїназо-інгібіторної системи є важливими ланками потенціювання кислотозалежного ушкодження слизової оболонки стравоходу при ГЕРХ. Застосування гінкго білоба у комплексній терапії ХОЗЛ призводить до усунення клінічних симптомів ГЕРХ, у тому числі ендоскопічно позитивної, за рахунок істотного підсилення протиоксидантного та протеїназо-інгібіторного потенціалу, гальмування інтенсивності оксидативного стресу та протеолізу.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3345
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CAS-2008-07-03-40.pdf212.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.