Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3318
Title: Ефективність використання амлодипіну в умовах проведення гострого медикаментозного тесту
Authors: Тащук, Віктор Корнійович
Іванчук, Павло Романович
Гречко, Світлана Іванівна
Турубарова-Леунова, Наталія Анатоліївна
Keywords: регіонарна скоротливість
артеріальна гіпертензія
амлодипін
регионарная сократимость
артериальная гипертензия
амлодипин
regional contractility
arterial hypertension
amlodipin
Issue Date: 2008
Publisher: Буковинський медичний вісник
Abstract: З метою визначення ефективності застосування амлодипіну в лікуванні артеріальної гіпертензії обстежено 68 пацієнтів із дослідженням динаміки регіонарної скоротливості лівого шлуночка в гострому медикаментозному тесті та на фоні 14-денного лікування. Отримані результати свідчать, що у всіх пацієнтів з артеріальною гіпертензією з використанням амлодипіну як антигіпертензивного засобу отримано ефект, який пов'язується зі стабілізацією артеріального тиску (АТ) у середньому на 3-й день лікування. Препарат призвів до зменшання систолічного АТ на 24,7 %, діастолічного АТ - на 24,2 %. Велоергометрія доведена до клінічно-діагностичних критеріїв і зупинена при виконанні 92,2 %, збільшення порогового навантаження в середньому на 50 Вт від розрахункового субмаксимального навантаження. ЕхоКГ-обстеження не виявило суттєвої динаміки об'ємних показників і загальної фракції викиду (ФВ). У той же час аналіз регіонарної ФВ свідчить про її зростання на фоні амлодипіну за відсутності таких позитивних ефектів на фоні лікування ніфедипіном.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3318
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BMV-2008-12-04-003.pdf257.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.