Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3183
Title: Спосіб поляризаційно-фазової діагностики та диференціації патологічних змін ендометрія
Authors: Ушенко, О.Г.
Пересунько, О.П.
Бозан, Адель Бакко
Keywords: поляризаційно-фазова діагностика
диференціація патологічних змін ендометрія
Issue Date: 10-Nov-2011
Publisher: Патент на корисну модель №64668 України МПК G01N33/15(2006.01). А61В5/04(2006.01).Дата публікації: 10.11.2011, Бюл. №21.
Series/Report no.: u201105624;
Abstract: Спосіб поляризаційно-фазової діагностики та диференціації патологічних змін ендометрія, що включає формування різнополяризованих лазерних пучків зондування гістологічного зрізу біологічної тканини, проектування лазерного зображення у площину цифрової камери крізь поляризаційний фільтр, що обертається, вимірювання координатних розподілів різнополяризованих складових інтенсивності, який відрізняється тим, що формують паралельний правоциркулярно поляризований лазерний пучок, за допомогою мікрооб'єктива, кутова апертура якого узгоджена із індикатрисою розсіяння лазерного пучка, формують зображення оптико-анізотропного шару в площині цифрової світлочутливої камери, вимірюють координатний розподіл інтенсивності лазерного зображення оптико-анізотропного шару шляхом використання лівоциркулярно поляризованого фільтра, обчислюють шляхом алгоритмічної обробки величин інтенсивності значення фазового зсуву, на основі чого одержують фазову карту оптикоанізотропного шару, обчислюють статистичні моменти 1-го - 4-го порядків, за величинами яких судять про патологічний стан ендометрія.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3183
Appears in Collections:Патенти. Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.