Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/318
Title: Оцінка ефективності базисного лікуання школярів із тяжкою та середньотяжкою бронхіальною астмою
Authors: Колоскова, Олена Костянтинівна
Безруков, Леонід Олексійович
Гарас, Микола Нестерович
Сажин, Сергій Іпполітович
Keywords: бронхіальна астма
діти
контроль
ефективність лікування
бронхиальная астма
дети
контроль
эффективность лечения
bronchial asthma
children
control
treatment efficiency
Issue Date: 14-Feb-2011
Publisher: Буковинський медичний вісник
Abstract: На підставі показників контролю бронхіальної астми (за опитувальником АСТ) у 122 дітей шкільного віку встановлено, що на тлі вірогідного зростання ступеня контролю захворювання як у дітей із тяжким (13,7±0,70 до та 16,7±0,78 бала після курсу терапії, Р<0,05), так і школярів із середньотяжким варіантом патології (16,9±0,80 та 19,9±1,30 бала відповідно, Р<0,05) показники ефективності базисної терапії виявилися кращими у хворих на середньотяжку БА.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/318
Appears in Collections:Статті. Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.