Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3068
Title: Використання напівмагнітних напівпровідникових наночастинок для візуалізації структур біологічних тканин
Other Titles: Application of semimagnetic semiconductor nanoparticles for visualization of biological tissue structures
Использование полумагнитных полупроводниковых наночастиц для визуализации структур биологических тканей
Authors: Федів, В.І.
Давиденко, І.С.
Савчук, А.Й.
Марченко, М.М.
Савчук, Т.А.
Keywords: наночастинка
напівмагнітний напівпровідник
люмінісценція
біологічна тканина
біосенсор
nanoparticle
semimagnetic semiconductor
luminescence
biological tissue
biosensor
наночастица
полумагнитный полупроводник
люминисценция
биологическая ткань
биосенсор
Issue Date: 2009
Series/Report no.: ;УДК 616-008.9-073
Abstract: При оптимальних умовах синтезу отримано комплекс наночастинка напівмагнітного напівпровідника CdMnS – меркаптоетанол. Утворення наночастинок проконтрольовано оптичними методами. Виявлено незалежність розмірів наночастинок від концентрації вихідних компонент у діапазоні 5∙10-4 - 5∙10-2 моль/л. Деякі структури біологічних тканин виявлені селективною люмінісцентною візуалізацією з використанням наночастинок на прикладі досліджень гістологічних зрізів плацентарної тканини.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3068
Appears in Collections:Статті. Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.