Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2882
Title: Стан глутатіонової системи печінки щурів за дії даларгіну та гіпербарооксії
Authors: Ковтун, А.І.
Мещишен, І.Ф.
Давидова, Н.В.
Issue Date: 2012
Publisher: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ СПІВРОБІТНИКІВ КМАПО ім. П.Л.Шупика
Abstract: Вивчено поєднану і сумісну дію даларгіну (500 мкг/кг впродовж 4 діб) та гіпербарооксії (3 атм, 60 хв) на стан глутатіонової системи печінки білих щурів. Показано, що чотирьохдобове введення даларгіну спричиняє активацію основних компонентів глутатіонової с,истеми печінки (підвищення вмісту відновленого глутатіону, активності глутатіонредук-тази, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази). Гіпербарооксія активує ферменти глутатіонової системи і не впливає на рівень відновленого глутатіону в печінці. Поєднана дія даларгіну та ГБО синергічно підсилює активність глутатіонредуктази.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2882
Appears in Collections:Статті. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.