Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2874
Title: Стан глутатіонової системи печінки щурів за умов інтоксикації тетрахлорметаном та введення екстракту родіоли рідкого
Authors: Мещишен, Іван Федорович
Давидова, Наталія Валентинівна
Яремій, Ірина Миколаївна
Keywords: пероксидне окислення ліпідів
тетрахлорметан
відновлений глутатіон
екстракт родіоли рідкий
пероксидное окисление липидов
тетрахлорметан
восстановленный глутатион
єкстракт родіолы жидкий
lipid peroxidation
tetrachloromethane
reduced glutathione
glutathione peroxidase
glutathione-S-transferase
Rhodiola rosea extract
Issue Date: 2003
Publisher: Вісник проблем біології і медицини
Abstract: Вивчали ефективність застосування екстракту родіоли рідкого для попередження токсичного ураження печінки щурів тетрахлорметаном. Інтоксикація CCI4 супроводжувалася збільшенням вмісту малонового альдегіду на 27% і зниженням активностей глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази, глутатіонредуктази та глутатіон-S-трансферази в печінці щурів на 42,3%, 40,4% і 35,5% відповідно нижче контролю. Попереднє введення тваринам екстракту родіоли нормалізувало показники глутатіоновой системи печінки, що свідчить про гепатопротекторних та антиоксидантних властивостях препарату.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2874
Appears in Collections:Статті. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.