Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2620
Title: Валеологія і здоров'я індивіда та популяції
Authors: Кардаш, Василь Едуардович
Зубович, Антон Полікарпович
Keywords: валеологія
здоровий спосіб життя
нездоровий спосіб життя
біологічні можливості людини
соціальне середовище
природно-кліматичні умови
valeology
healthy life style
unhealthy life style
human biological potentialities
social setting
weather-climatic conditions
Issue Date: 2006
Publisher: Буковинський медичний вісник. Науково-практичний журнал. Чернівці:БДМУ, 2006. - Том 10, №3, 2006.
Abstract: Зважаючи, що функціональні можливості організму людини і її стійкість до несприятливих факторів зовнішнього середовища протягом всього життя змінюються, то можна говорити про стан здоров"я як про динамічний процес, який або покращується, або погіршується залежно від віку, статі, професійної діяльності, середовища проживання. Здоров"я людини залежить від ряду факторів, у тому числі близько 50-55% від здорового способу життя (ЗСЖ). Враховуючи викладене, надзвичайно важливо формувати в населення і конкретного індивіда ЗСЖ, виходячи з положень валеології.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2620
ISSN: УДК 613.6+616-56.22
Appears in Collections:Статті. Кафедра соціальної медицини та ООЗ

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.