Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2584
Title: Клінічні особливості вегето-судинної дистонії з артеріальною гіпертензією
Authors: Кричун, Ігор Іванович
Пашковський, Валерій Мелетійович
Братко, Леся Василівна
Keywords: вегето-судинна дистонія
вегето-сосудистая дистония
артеріальна гіпертензія
артериальная гипертензия
ренін-ангіотензинова система
ренин-ангиотензиновая система
vegetovascular dystonia
arterial hypertension
renein-angiotensin system
Issue Date: Dec-2011
Publisher: Вісник наукових досліджень
Abstract: Вегето-судинна дистонія (ВСД) є предиктором гіпертонічної хвороби та інших серцево-судинних захворювань. Тому метою дослідження було вивчення клінічних особливостей перебігу ВСД з артеріальною гіпертензією для удосконалення її діагностики та диференційованого лікування. Проведено обстеження 69 хворих на ВСД з артеріальною гіпертензією та 27 практично здорових осіб, які не відрізнялись за віком від групи обстежених хворих. Середній вік обстежених хворих склав 23,61±5,3. Встановлені особливості скарг, неврологічного статусу та змін параклінічних інструментальних методів обстеження (ЕЕГ, ЕхоЕГ, УЗДГ) у даної групи хворих. Встановлено статистично вірогідне порівняно з контрольною групою підвищення активності АПФ та концентрації ангіотенизну ІІ в плазмі крові хворих на ВСД за гіпертонічним типом, що свідчить про напруження ренінангіотензинової системи та денудацію судинного ендотелію. Грунтуючись на отриманих даних рекомендується в комплексне лікування ВСД з артеріальною гіпертензією включати препарати що здійснюють блокаду ренін-ангіотензинової системи та засоби, які володію ендотеліопротекторними властивостями.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2584
Appears in Collections:Статті. Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.