Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2562
Title: Адаптація антиоксидантної системи нирок щурів до різних світлових режимів за інтоксикації тетрахлорметаном та дії мелатоніну
Authors: Мацьопа, Інна Володимирівна
Григор'єва, Надія Пилипівна
Мещишен, Іван Федорович
Keywords: світлові режими
тетрахлорметан
мелатонін
вільно радикальне окислення ліпідів та протеїнів
антиоксидантна система
нирки
Issue Date: 2010
Publisher: Український біохімічний журнал
Abstract: Вивчено вплив різних умов освітлення на стан про- та антиоксидантної системи у нирках щурів. Встановлено найнижчий рівень вільнорадикального окислення ліпідів і протеїнів та найвищу активність каталази і глутатіонпероксидази у нирках щурів в умовах природного освітлення за максимальної тривалості світлового дня. В умовах різних світлових режимів показано підвищення вмісту малонового альдегіду та окисно-модифікованих протеїнів у нирках щурів за інтоксикації тетрах.юр-метаном порівняно з контролем. Введення мелотдніну протягом п'яти днів у дозі 3,0 мг/кг маси тіла тварини відновлює до значення контролю вміст продуктів вільнорадикального окислення ліпідів і протеїнів та проявляє корегувальний ефект на показники антиоксидантної системи.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2562
ISSN: УДК:616.61-099:612.015]:612.017.2
Appears in Collections:Статті. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.