Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2561
Title: Вплив мелатоніну на обмін вуглеводів за умов зміненого фотоперіоду
Authors: Кушнір, Олександра Юріївна
Мещишен, Іван Федорович
Яремій, Ірина Миколаївна
Keywords: мелатонін
фотоперіод
вуглеводний обмін
печінка
щури
Issue Date: 2010
Publisher: Клінічна фармація
Abstract: Показано, що в печінці щурів відбувалися зміни вмісту глікогену, активності піруваткінази, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, лактатдегідрогенази та глюкозо-6-фосфатази, а також рівня базальної глікемії в крові у порівнянні з контролем. Різні умови освітлення протягом одного тижня призводили до активації фосфоролізу глікогену і глюконеогенезу; до пригнічення гліколізу та окисної стадії пентозофосфатного шляху окиснення глюкозо-6-фосфату за умов постійного світла та до протилежних змін за умов постійної темряви. Введення алоксандіабетичним щурам мелатоніну в дозі 5 та 10 мг/кг упродовж тижня сприяло нормалізації показників обміну вуглеводів. Екзогенний мелатонін сприяв відновленню енергетичного метаболізму. Ймовірно, в умовах повної темряви дія мелатоніну пов'язана з впливом на метаболізм глюкози, тоді як при фізіологічній пінеалектомії за відсутності мелатоніну чутливість до інсуліну збільшується.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2561
Appears in Collections:Статті. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.