Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2272
Title: Соматична патологія і мозковий інсульт: оцінка ризику, впливу на тяжкість перебігу і наслідки гострих порушень мозкового кровообігу
Authors: Філіпець, Олена Олексіївна
Пашковський, Валерій Мелетійович
Філіпець, Наталя Дмитрівна
Keywords: соматична патологія
мозковий інсульт
ризик
наслідки
перебіг
соматическая патология
мозговой инсульт
риск
течение
последствие
Issue Date: 2011
Publisher: Український неврологічний журнал.
Abstract: Інсульт є вік-залежним захворюванням, тому зазвичай розвивається на тлі існуючої соматичної патології, яка може впливати на його перебіг, ступінь відновлення неврологічних функцій, ефективність і швидкість реабіліта­ції, що зумовлює зростання прямих і непрямих витрат на лікування та утримання хворих, які перенесли інсульт, У етапі розглянуто результати досліджень останніх років щодо зв'язку коморбідності з ризиком і наслідками гос­трих порушень мозкового кровообігу, наведено їх клінічне і патофізіологічне обґрунтування.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2272
Appears in Collections:Статті. Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.