Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2201
Title: Організаційно-методичні аспекти викладання на 4 курсі медичного університету соціальної медицини та організації охорони здоров'я: досвід інтеграції в Європейський освітній простір.
Authors: Таралло, Володимир Леонідович
Кардаш, Василь Едуардович
Ревенко, Жанетта Анатоліївна
Білик, Іван Семенович
Понцак, Сергій Іванович
Навчук, Ігор Васильович
Keywords: кредитно-модульна система
соціальна медицина та організація охорони здоров'я
кредитно-модульная система
социальная медицина и организация здравоохранения
credit-module system
social medicine and organization of healh service
Issue Date: 2009
Publisher: Проблеми інтеграції української медичної освіти у вітовий освітній простір: матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції. - Тернопіль: ТДМУ, "Укрмедкнига", 2009. - 314 с.
Abstract: Стаття висвітлює окремі проблеми, з якими стикається кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров'я при впровадженні в навчальний процес кредитно-модульної системи.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2201
ISSN: УДК 614.12
Appears in Collections:Статті. Кафедра соціальної медицини та ООЗ

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.