Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2151
Title: Експрес аналіз гострих інтоксикацій
Authors: Бачинський, Віктор Теодосович
Ванчуляк, Олег Ярославович
Заволович, Аліна Йосипівна
Issue Date: 2011
Publisher: Експрес аналіз гострих інтоксикацій: Навчально-методичний посібник. - Чернівці: "Прут", 2011. - 32с.
Description: Експрес-аналіз гострих інтоксикацій - наука що займається розробкою діагностичних ознак та методів досліджень як в клініці так і в лабораторних умовах з метою встановлення токсичних чинників отруйних засобів, сильнодіючих лікарських та наркотичних речовин. Навчальна дисципліна «експрес-аналіз гострих інтоксикацій» є порівняно молодою, проте значимість її вивчення важко недооцінити. Існуючи на перетині таких фундаментальних наук, як токсикологічна хімія, судово-медична токсикологія та фармація, експрес-аналіз гострих інтоксикацій узагальнює значний обсяг знань, розглядає їх під прикладним кутом практичної діяльності. Вказані обставини спонукали авторів підготувати навчально - методичний посібник, присвячений питанням уніфікації та узагальнення відомих методів експрес-діагностики, що в значній мірі сприятиме покращенню якості підготовки студентів фармацевтичного факультету. Проте слід відмітити, що на даний час видано досить обмежену кількість начальної літератури, яка могла б допомогти в вивченні даного предмету. Враховуючи, що навчальний процес та самовдосконалення є невід’ємною частиною підготовки лікаря будь-якого фаху, на сьогодні створення та друк навчально-методичного посібника є питанням першої необхідності. Даний навчально-методичний посібник повністю відповідає вимогам до базової навчальної літератури, висвітлюючи основні поняття, водночас розкриваючи їх на високому науковому рівні, і тому стане в пригоді не тільки студентам, але лікарям-інтернам та юристам, співробітникам правоохоронних органів, що приймають участь у невідкладних слідчих діях. Автори із вдячністю приймуть всі критичні зауваження щодо написання та оформлення даного навчального посібника.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2151
Appears in Collections:Навчальні посібники

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.